Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΓ΄ Συνόδου (2018)

 ΚΓ' Σύνοδος: Φωτογραφίες

Εδώ θα βρείτε φωτογραφικό υλικό που αφορά στην ΚΓ΄ Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2 Ιουλίου 2018 έως 6 Ιουλίου 2018.
Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΕ' Σύνοδος
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΒ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις