Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΓ΄ Συνόδου (2018)

 ΚΓ' Σύνοδος: Κείμενα

Εδώ θα βρείτε τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΓ΄ Συνόδου του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

 Πρακτικά συνεδρίασης Ολομέλειας


Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΕ' Σύνοδος
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΒ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις