Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΒ΄ Συνόδου (2017)

 Επιτροπή του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων»


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μακρυνιώτη Δήμητρα
Πρόεδρος
Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωργούση Ακριβή
Μέλος
Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
Σχολική Σύμβουλος Πολιτικών - Νομικών Επιστημών
Ιωάννα Δεκατρή
Μέλος
Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Γ΄Δ.Δ.Ε. Αθήνας
Μόσχος Γεώργιος
Μέλος
Πρώην Συνήγορος του Παιδιού
Πόλκας Λάμπρος
Μέλος
Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
Στεφάνου Χρήστος
Μέλος
Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
Ταλούμη Νάνσυ
Μέλος
Κλινική ψυχολόγος
Τσάφος Βασίλειος
Μέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαραβιτσίδης Πέτρος
Μέλος
Διευθυντής 132ου Δημ. Σχολείου Αθήνας
Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΓ' Σύνοδος
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΑ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις