Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΔ΄ Συνόδου (2019)

Η Κ΄ Σύνοδος


Η Κ΄ Σύνοδος του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Βουλή των Εφήβων» (2014-2015)
Υλικό για τις εργασίες της Κ΄ Συνόδου


  Υλικό Συμμετοχής Κ΄ Συνόδου
Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΕ' Σύνοδος
2020-2021
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΓ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις