Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΒ΄ Συνόδου (2017)

Η ΚΓ΄ Σύνοδος


Η ΚΔ΄ Σύνοδος του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Βουλή των Εφήβων» (2018-2019)

Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΔ' Σύνοδος
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΑ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις