Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΒ΄ Συνόδου (2017)

 Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο διοργανώνεται από το 1995 σε ετήσια βάση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. Από τη Θ΄ Σύνοδο (2004) το πρόγραμμα διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου, των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και η ανάδειξη του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές, εκτός από γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρία για προβληματισμό, διάλογο και συμμετοχή, έδαφος για συνεργασία.

Από τη ΙΘ΄ Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων» ξεκίνησε μια προσπάθεια ανανέωσης του προγράμματος, με την εισαγωγή αλλαγών στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών», με την αξιοποίηση σε μεγάλο βαθμό των νέων τεχνολογιών, με την συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα που αφορούν στη νεολαία, όπως ο Συνήγορος του Παιδιού.

Τα στάδια της όλης διαδικασίας έχουν ως ακολούθως:

  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε λυκείου της χώρας που επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα ορίζει έναν ή περισσότερους καθηγητές ως συνδέσμους του σχολείου µε το πρόγραμμα. Η εγγραφή και επικοινωνία με τα σχολεία γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής.
  • Οι σύνδεσμοι καθηγητές ενημερώνονται διαδικτυακά για τους στόχους του προγράμματος και για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη συμμετοχή των μαθητών.
  • Οι σύνδεσμοι καθηγητές ενημερώνουν για το πρόγραμμα τους μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης του σχολείου τους κατά τμήμα σε 3 διδακτικές ώρες.
  • Με την ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του κάθε μαθητής/τρια λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό που του/της επιτρέπει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
  • Η συμμετοχή των μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες που προβλέπονται πραγματοποιείται διαδικτυακά.
  • Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο συμμετοχών στις προβλεπόμενες δραστηριότητες, ακολουθεί ηλεκτρονική κλήρωση µέσω της οποίας επιλέγονται οι 300 τακτικοί και 300 αναπληρωματικοί «έφηβοι βουλευτές» από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδημο Ελληνισμό.
  • Οι τακτικοί «έφηβοι βουλευτές» παίρνουν μέρος στις τετραήμερες εργασίες της Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων» που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στο κτήριο της Βουλής.

Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΔ' Σύνοδος
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΑ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις