«Βουλή των Εφήβων»

Τηλ. 210-3692258
Τηλ. 210-3692224
FAX. 210-3692450


 


 
K' Σύνοδος (2014-2015)
Είσοδος
Κωδικός Σχολείου
Κωδικός Πρόσβασης


Κατεβάστε την Εγκύκλιο του Υπουργείου από εδώ (pdf)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (10/12/2014)
Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της K' Συνόδου (2014-2015) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων». Δείτε το σχετικό ενημερωτικό υλικό στον παρακάτω σύνδεσμο:

K' Σύνοδος (2014-2015)

Οι εγγραφές των σχολείων θα γίνουν κατά το διάστημα 10/12/2014 έως 14/01/2015.

Από το Πρόγραμμα
«Βουλή των Εφήβων»