Πρακτικά και οπτικοακουστικό υλικό ΚΓ΄ Συνόδου (2018)

 ΚΓ' Σύνοδος: Παρουσίαση

Εδώ παρουσιάζονται φωτογραφίες (slideshow) της ΚΓ΄ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 2 Ιουλίου 2018 έως 6 Ιουλίου 2018.

  Στιγμιότυπα από τις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου

Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
H ΚΕ' Σύνοδος
Δελτία Τύπου
Επιτροπή του προγράμματος
Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό των
Α'-ΚΒ'
Συνόδων
Συχνές Ερωτήσεις